Lubomír Ríša Melichar,

Od jara 1977 ve službách Roháčů, o rok později si ho vybrali za kapelníka. Z toho má čtyřicet let radost a šediny. Také rybář.